In Memoriam - Piet Marcellis, op 20 januari 2022 overleden.

In 1982 is een groep mannen bij elkaar gekomen met dezelfde interesse: een fotoarchief
opzetten van oude fotos uit het gebied van de (toenmalige) gemeente Vierlingsbeek.

Op 11 november 1982 vond er een oprichtingsvergadering plaats. De nieuwe club kreeg de naam
Stichting De Oude Schoenendoos. Piet was met zijn belangstelling voor o.a. de plaatselijke
geschiedenis een van de personen van het eerste uur. Hij werd meteen vicevoorzitter en was
ook de persoon die het logo van onze stichting ontwierp: eenvoudig maar zeer doordacht.
Aangezien eind 1985 de voorzitter ging verhuizen volgde Piet hem in die functie op en dat is
hij tot zijn dood gebleven. Met zijn kennis en ervaring was hij de grote animator van de opzet
en inrichting van het archief. Op de woensdagavonden kwamen de leden bij elkaar in
Vierlingsbeek: eerst in de gemeenteloods aan het Hulder, daarna in Joffershof en vervolgens in
de archiefruimte van het voormalig gemeentehuis, waar ons archief nog steeds gevestigd is:
de Oude Schoenendoos kreeg de archiefkasten. En Piet was al die jaren de meest trouwe
bezoeker van die avonden en daardoor kende hij De Schoenendoos en het archief als zijn broekzak.

Piet was allround:
In samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen in de Gemeente Boxmeer verzorgde hij
in Overloon familiemiddagen ,Uit op zondag, in het gemeenschapshuis: hierbij toonde hij
oude fotos en de bezoekers konden daarbij commentaar geven.
Hij had een geweldige kennis en kon die tijdens rondleidingen op een zodanige manier
overbrengen, dat de toehoorders met open mond stonden te luisteren.
Hij zette geschiedenis op papier met boekjes als Overloon 100 jaar verenigd in 2002 en De kerk
in het midden in 2007 en werkte mee aan Grenzen Verlegd uit 1997 en Verboden Gebied uit 2014.

Piet vertegenwoordigde onze stichting naar buiten: naar de gemeente, naar omliggende
heemkundekringen waarmee hij goed contact onderhield en naar overkoepelende organisaties.
Hij had veel connecties en wist de weg. Hij was het lopend bewijs van onze doelstelling: het
voor een breed publiek openbaar en toegankelijk maken van historisch-cultureel erfgoed, met
name in de dorpen van de voormalige gemeente Vierlingsbeek.
Dat erfgoed is in de loop der jaren en door zijn inspiratie uitgegroeid tot veel meer dan alleen
maar oude fotos: documenten, archiefstukken, kaarten, films, boeken.
Daarom wilden wij de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding dan ook volledig
onderschrijven, welke onderscheiding hij ruim 2 jaar geleden kreeg uitgereikt.
Piet bracht zijn kennis met veel enthousiasme over op de andere leden en vrijwilligers binnen
De Oude Schoenendoos. Maar hij zorgde ook voor de ruimte zelf: hij was niet te beroerd om
muren te texen, te stofzuigen, dweilen: niets was te veel voor hem. En dan bracht hij nog een
koffieapparaat mee van thuis om tijdens die werkzaamheden te kunnen pauzeren met een kopje koffie.
Piet kende het archief zoals gezegd als zijn broekzak en wist alles te vinden: hij was de grote vraagbraak.

Tijdens zijn ziekte bleef hij zeer actief en betrokken bij De Schoenendoos. Hij volgde de
werkzaamheden en kwam nog met gedachten hoe het verder moest met het archief.
Piet wist veel te vertellen over de geschiedenis van deze streek en nu is hij zelf geschiedenis geworden.

We zullen Piet enorm missen, hij was de bevlogen, bindende factor. Het zal anders worden,
niet meer zoals het geweest is. Piet, enorm bedankt!