Welkom bij Stichting De Oude Schoenendoos - Werkgroep Archeologie


Deze werkgroep houdt zich bezig met onze plaatselijke archeologische vondsten, zowel uit de oude als jonge geschiedenis. Zij doen veldwerk en houden een oogje in het zeil bij b.v. sloopwerkzaamheden en weg- of rioleringswerkzaamheden. De werkgroep fotografeert de vondsten en documenteert deze in ons registratiesysteem Memorix Maior. Ook speurt zij naar eerder gedane vondsten en brengt deze overzichtelijk in kaart.

Op deze pagina kunnen nieuwsberichten en bijzonderheden geplaatst worden.

Deze werkgroep is nog in oprichting, als u interesse heeft om aan deze of aan meerdere werkgroepen deel te nemen dan bent u van harte uitgenodigd om hierover vrijblijvend contact met ons op te nemen.