Welkom bij Stichting De Oude Schoenendoos - Werkgroep Fotoarchief


Deze werkgroep houdt zich bezig met het beheer en het archiveren / documenteren van ons foto- en negatieven archief. Ook beoordeelt zij nieuwe aanwinsten en registreert deze. Zij verzorgt onze foto- en negatievenverzameling zowel fysiek als digitaal en documenteert de inhoud door het aanvullen met teksten en reacties in ons registratiesysteem Memorix Maior. De werkgroep zet foto- en negatief materiaal om naar een digitaal bestandsformaat en beoordeelt of onderdelen uit het archief openbaar gemaakt kunnen worden via onze website.

Op deze pagina kunnen nieuwsberichten en bijzonderheden geplaatst worden.

Deze werkgroep is nog in oprichting, als u interesse heeft om aan deze of aan meerdere werkgroepen deel te nemen dan bent u van harte uitgenodigd om hierover vrijblijvend contact met ons op te nemen.