Stichting De Oude Schoenendoos - Topografie

Gemeente Vierlingsbeek 1865

Topografie spreekt ons allemaal aan, het gaat over landkaarten en plattegronden en is heel herkenbaar.

Om te zien hoe het vroeger was, hoe de wegen, beken, huizen en gebouwen, dorpen enz. er vroeger bijlagen en waar wat is kunnen we oude kaarten bestuderen.

Wij beschikken over meerdere oude topografische kaarten zoals o.a. de Tranchotkaarten van ons werkgebied en een veldnamenkaart. Ook bezitten wij groot formaat kadasterkaarten uit onze omgeving.

Een Topografische kaart geeft een zo getrouw mogelijke weergave. Klik hier voor meer informatie

Een mooie topografische Tijdreis wordt u aangeboden door het Kadaster. Start u Tijdreis door op de link hiernaast te klikken. Klik hier voor uw Tijdreis


Kadastrale Kaarten 1811 - 1832:

Gemeente Maashees 1865

De collectie Kadastrale kaarten 1811 -1832 is opgebouwd uit drie delen namelijk: Verzamelplans, Minuutplans en de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels. Door te klikken op de onderstaande link ziet u de totale collectie. Via de knoppen "Collectie", "Provincie" en "Gemeente" of "Zoeken" kunt u uw keuze verder bepalen.

Klik hier voor Kadastrale Kaarten 1811 -1832

Afbeeldingen: Twee kaarten uit de gemeente Atlas van J. Kuijper vervaardigd in 1865.
Boven, Gemeente Vierlingsbeek - Onder Gemeente Maashees.
Bijlage: Een interessant Bureauonderzoek nabij de Spoorstraat te Vierlingsbeek, maar tevens algemeen verhalend over de ontstaansgeschiedenis van onze leefomgeving.Klik hier voor het Bureauonderzoek