Stichting De Oude Schoenendoos - Topografie

Gemeente Vierlingsbeek 1865

Topografie spreekt ons allemaal aan, het gaat over landkaarten en plattegronden en is heel herkenbaar.

Om te zien hoe het vroeger was, hoe de wegen, beken, huizen en gebouwen, dorpen enz. er vroeger bijlagen en waar wat is kunnen we oude kaarten bestuderen.

Een Topografische kaart geeft een zo getrouw mogelijke weergave. Klik hier voor meer informatie


Een mooie topografische Tijdreis wordt u aangeboden door het Kadaster.

Start u Tijdreis door op de link hiernaast te klikken. Klik hier voor uw Tijdreis


Gemeente Maashees 1865

Wij beschikken over meerdere oude topografische kaarten zoals o.a. de Tranchotkaarten van ons werkgebied en een veldnamenkaart. Ook bezitten wij groot formaat kadasterkaarten uit onze omgeving.


Afbeeldingen: Twee kaarten uit de gemeente Atlas van J. Kuijper vervaardigd in 1865. Boven, Gemeente Vierlingsbeek - Onder Gemeente Maashees.

Bijlage: Een interessant Bureauonderzoek nabij de Spoorstraat te Vierlingsbeek, maar tevens algemeen verhalend over de ontstaansgeschiedenis van onze leefomgeving. Klik hier voor het Bureauonderzoek